Strona Główna

Witamy na nowej stronie internetowej
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej.


 • Możliwość publikacji artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach – Energies, Sustainability oraz Administrative Sciences

  Serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w specjalnych wydaniach wysoko-punktowanych czasopism naukowych o międzynarodowym charakterze, których redaktorami są Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. dr hab. Adam Szromek, dr hab. Patrycja Hąbek, prof. PŚ. Zachęcamy do poruszenia tematyki Priorytetowych Obszarów Badawczych w składanych pracach naukowych (m. in. takich koncepcji jak Smart City lub Industry 4.0). Nazwy czasopism oraz zakresy tematyczne wydań specjalnych wraz z punktacją zamieszczamy na liście poniżej:

  Sustainability – Sustainable Business Models in Tourism
  Energies – Integrated Approaches for Enterprise Sustainability
  Sustainability – Society 5.0 and Industry 4.0 Relations and Implications
  Administrative Sciences – E-administration – Its Use and Spread


  Informacje o procedurach nadsyłania artykułów oraz więcej informacji szczegółowych o każdym czasopiśmie można znaleźć na stronie poświęconej czasopismom naukowym prowadzonym lub współprowadzonym przez Radę Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej – kliknij tutaj aby przejść do strony.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Katarzyna Wybrańczyk

  Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Wybrańczyk, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali B204, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze, ul. Roosevelta 26. Opinie Recenzentów oraz pełna dokumentacja związana z niniejszą obroną rozprawy doktorskiej znajduje się POD TYM linkiem. Szczególnie prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem dot. uczestnictwa w obronie doktorantów w trybie zdalnym.


  Temat pracy: „Wpływ kompetencji menedżerów na procesy naprawcze przedsiębiorstw”


  Promotorzy:
  Promotor dysertacji: prof. dr hab. inż. Adam Szromek
  Promotor pomocniczy: dr inż. Beata Hysa


  Recenzenci:
  dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu • Dwie Nominacje Profesorskie dla Członków Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich miesiącach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych dwóm zasłużonym pracownikom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, którzy należą do Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej:

  • Dnia 6 lutego 2020 roku, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, tytuł profesora nauk społecznych otrzymał Pan prof. dr. hab. Adam Szromek, Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej.
  • Dnia 6 marca 2020 roku, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, tytuł profesora nauk społecznych otrzymał Pan prof. dr. hab. inż. Radosław Wolniak, Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej.

  Życzymy Naszym Drogim Profesorom dalszych sukcesów naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a tym samym serdecznie gratulujemy otrzymania nominacji profesorskich! • Nowa akcja społeczna WOiZ – Pomachajmy sobie nawzajem w czasie pandemii koronawirusa

  Uprzejmie prosimy o udostępnianie wydarzenia gdzie tylko się da (kliknij na obrazek aby zobaczyć wydarzenie)! Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej postanowił uruchomić nową akcję społeczną – Pomachajmy sobie nawzajem! Nie możemy się spotykać. Nie możemy podać sobie ręki. Nasze usta zasłaniają maski. Z powodu groźnego wirusa nie możemy wykonywać wielu gestów i czynności, które do tej pory były dla nas czymś zwyczajnym, codziennym i normalnym. Pandemia koronawirusa ograniczyła nasze kontakty międzyludzkie, naszą komunikację i negatywnie wpłynęła na relacje społeczne. Co nam pozostało? W jaki sposób możemy okazać bliskość, szacunek i zaufanie drugiemu człowiekowi? Wystarczy pomachać do kogoś ręką – dzisiaj to więcej niż uśmiech! Pomachaj komuś, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz! Nikt z nas nie jest sam – wszyscy jesteśmy w tym razem! • Uruchomienie nowej strony Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

  Witamy na nowej stronie Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

  Gmach Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu